Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383
Ứng dụng ghi chú For PC Windows Mac Free Download 2023

Ứng dụng ghi chú For PC Windows Mac Free Download

Ứng dụng ghi chú for PC to install it on Windows 10, 11. A complete guide about how to download Ứng dụng ghi chú software latest versions of Free, Pro and MOD even for mac, desktop, laptop. So, Install Ứng dụng ghi chú Free Tools App in the easiest method on your Computer.

App Preview & Download

Ứng dụng ghi chú poster
Ứng dụng ghi chú screenshot 1
Ứng dụng ghi chú screenshot 2

FAQ & User Guide of Ứng dụng ghi chú App

Chức năng ứng dụng ghi chú đơn giản
– Màn hình danh sách ghi chú
o Hiển thị danh sách ghi chú (tiêu đề, thời gian chỉnh sửa, tag)
o Thêm/xóa/sửa/hiển thị 1 ghi chú.
o Tìm kiếm theo tag
o Tìm kiếm theo chuỗi
– Màn hình chi tiết ghi chú
– Sắp xếp ghi chú theo thời gian
– Hiển thị thời gian chỉnh sửa (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây)
– Tag: người dùng có thể gõ tag bất kỳ.
– Tất cả ghi chú được lưu trữ trên máy (xóa app và cài lại sẽ mất hết ghi chú).

How To Download Ứng dụng ghi chú To Install on PC Windows Mac

The APK edition of Ứng dụng ghi chú software is available for Android. If the app developer Lam Yui has developed an EXE file for Windows and DMG for Mac, then search Ứng dụng ghi chú software on FileHippo or Apple App Store.

Don’t find the EXE or DMG edition of Ứng dụng ghi chú software? Finally, an Emulator can help you to install free or pro version of Ứng dụng ghi chú on PC or Mac.

  • Choose an Emulator like, NOX, MEMU
  • Download Ứng dụng ghi chú from Play Store or Get APK from WebAidLine

What’s New on Recent Edition of Ứng dụng ghi chú

Bản phát hành đầu tiên

Conclusion of Ứng dụng ghi chú Uploaded by ชนม์ภัดี เหมนะ

Hope the guide and method of installing Ứng dụng ghi chú on PC like Windows and macOS will be super easiest for everyone. Lam Yui is updating Ứng dụng ghi chú app gradually. So keep your eye on the WebAidLine to get the newest frequently uploaded by ชนม์ภัดี เหมนะ. And, regular visit on WebAidLine to get more apps like Ứng dụng ghi chú.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PlayStoreGet Ứng dụng ghi chú on Google PlayUrl