Ketly For PC Windows Mac Free Download

Ketly for PC to install it on Windows 10, 11. A complete guide about how to download Ketly software latest versions of Free, Pro and MOD even for mac, desktop, laptop. So, Install Ketly Free Tools App in the easiest method on your Computer.

App Preview & Download

Ketly poster
Ketly screenshot 1
Ketly screenshot 2

FAQ & User Guide of Ketly App

Aplikácia Ketly bola vytvorená v spolupráci s Katedrou Energetickej Techniky Žilinskej univerzity v Žiline.

Aplikácia obsahuje 5 unikátnych kalkulačiek a prevodníkov so zameraním na výpočet emisií a prevod viac ako 14 rôznych jednotiek.
Ďalšou súčasťou aplikácie sú odborné tabuľky s informáciami o dreve, pevných biopalivách a ich vlastnostiach.

Zoznam kalkulačiek:
Prepočet emisií mg/m3
Prepočet emisií na normálne podmienky (teplota, tlak)
Prepočet emisií na normalizovanú koncentráciu kyslíka
Prevodník jednotiek
Prepočet spaľovacieho tepla na výhrevnosť

Zoznam tabuliek:
Vplyv vlhkosti dreva na výhrevnosť a mernú hmotnosť
Jednotky pre objemy dreva a ich prepočty
Vzájomné prepočty medzi jednotkami objemu drevnej hmoty
Vlastnosti pevných biopalív, obsah vody, obsah popola a výhrevnosť

Systém Moodle:
Táto časť aplikácie je určená pre študentov Katedry Energetickej Techniky, kde na jednom mieste môžu po prihlásení získať prístup ku dôležitým informáciám a súborom. Nájdu tu potrebné podklady k jednotlivým kurzom a predmetom, zverejnené vyučujúcim.

How To Download Ketly To Install on PC Windows Mac

The APK edition of Ketly software is available for Android. If the app developer brainit.sk has developed an EXE file for Windows and DMG for Mac, then search Ketly software on FileHippo or Apple App Store.

Don’t find the EXE or DMG edition of Ketly software? Finally, an Emulator can help you to install free or pro version of Ketly on PC or Mac.

What’s New on Recent Edition of Ketly

Conclusion of Ketly Uploaded by

Hope the guide and method of installing Ketly on PC like Windows and macOS will be super easiest for everyone. brainit.sk is updating Ketly app gradually. So keep your eye on the WebAidLine to get the newest frequently uploaded by . And, regular visit on WebAidLine to get more apps like Ketly.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *