Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/webaidline/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383
Giá đất Bạc Liêu For PC Windows Mac Free Download 2023

Giá đất Bạc Liêu For PC Windows Mac Free Download

Giá đất Bạc Liêu for PC to install it on Windows 10, 11. A complete guide about how to download Giá đất Bạc Liêu software latest versions of Free, Pro and MOD even for mac, desktop, laptop. So, Install Giá đất Bạc Liêu Free Tools App in the easiest method on your Computer.

App Preview & Download

Giá đất Bạc Liêu poster
Giá đất Bạc Liêu screenshot 1

FAQ & User Guide of Giá đất Bạc Liêu App

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu giá đất theo Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 miễn phí

– Giá đất để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:
1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
2. Tính thuế sử dụng đất;
3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Các công trình, dự án đã có phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (trước ngày Quyết định này có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo quy định tại Quyết định này.
– Các dự án đã có quyết định, giao đất thuê đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng quyết định này.
– Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.”

* Chức năng chính:
– Ứng dụng Hỗ trợ Danh mục tổng hợp giá đất nông nghiệp và phi nông nghiệp theo quận, huyện
– Tra cứu giá đất theo quận, huyện theo tên đường
– Hỗ trợ Tra cứu đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây lâu năm)
– Hỗ trợ Tra cứu đất phi nông nghiệp (đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh)
– Dễ dảng chia sẽ trên các nền tảng khác
– Giao diện đơn giản dễ sử dụng
– Ứng dụng hoàn toàn miễn phí

How To Download Giá đất Bạc Liêu To Install on PC Windows Mac

The APK edition of Giá đất Bạc Liêu software is available for Android. If the app developer Trần Cường has developed an EXE file for Windows and DMG for Mac, then search Giá đất Bạc Liêu software on FileHippo or Apple App Store.

Don’t find the EXE or DMG edition of Giá đất Bạc Liêu software? Finally, an Emulator can help you to install free or pro version of Giá đất Bạc Liêu on PC or Mac.

  • Choose an Emulator like, NOX, MEMU
  • Download Giá đất Bạc Liêu from Play Store or Get APK from WebAidLine

What’s New on Recent Edition of Giá đất Bạc Liêu

Conclusion of Giá đất Bạc Liêu Uploaded by

Hope the guide and method of installing Giá đất Bạc Liêu on PC like Windows and macOS will be super easiest for everyone. Trần Cường is updating Giá đất Bạc Liêu app gradually. So keep your eye on the WebAidLine to get the newest frequently uploaded by . And, regular visit on WebAidLine to get more apps like Giá đất Bạc Liêu.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *