AQUAM For PC Windows Mac Free Download

AQUAM for PC to install it on Windows 10, 11. A complete guide about how to download AQUAM software latest versions of Free, Pro and MOD even for mac, desktop, laptop. So, Install AQUAM Free Tools App in the easiest method on your Computer.

App Preview & Download

AQUAM poster
AQUAM screenshot 1
AQUAM screenshot 2

FAQ & User Guide of AQUAM App

Hệ thống quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn mặn tại tỉnh Cà Mau (AQUAM)
là một dự án được tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo Australia (Aus4Innovation) do liên danh Trường Đại học Queensland (UQ) và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh (GFD) thực hiện hiện với đối tác là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu của dự án xây dựng được hệ thống quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn cung cấp thông tin cập nhật và hữu ích cho quản lý rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy sản thành công và bền vững, góp phần nâng cao sinh kế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng ven biển.

Aus4Innovation, Quỹ Đổi mới sáng tạo Australia, là khoản viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia nhằm mục đích tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam, chuẩn bị và nắm lấy các cơ hội liên quan đến Công nghiệp 4.0, đồng thời giúp định hình chương trình đổi mới trong khoa học và công nghệ của Việt Nam.

How To Download AQUAM To Install on PC Windows Mac

The APK edition of AQUAM software is available for Android. If the app developer GFD has developed an EXE file for Windows and DMG for Mac, then search AQUAM software on FileHippo or Apple App Store.

Don’t find the EXE or DMG edition of AQUAM software? Finally, an Emulator can help you to install free or pro version of AQUAM on PC or Mac.

What’s New on Recent Edition of AQUAM

Conclusion of AQUAM Uploaded by 4.1 and up

Hope the guide and method of installing AQUAM on PC like Windows and macOS will be super easiest for everyone. GFD is updating AQUAM app gradually. So keep your eye on the WebAidLine to get the newest frequently uploaded by 4.1 and up. And, regular visit on WebAidLine to get more apps like AQUAM.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PlayStoreFlag as inappropriateUrl