Act Sweden For PC Windows Mac Free Download

Act Sweden for PC to install it on Windows 10, 11. A complete guide about how to download Act Sweden software latest versions of Free, Pro and MOD even for mac, desktop, laptop. So, Install Act Sweden Free Tools App in the easiest method on your Computer.

App Preview & Download

Act Sweden poster
Act Sweden screenshot 1

FAQ & User Guide of Act Sweden App

Act, för ett säkrare och tryggare Sverige. För din familj och omgivning. Ta del och samtidigt var en medmänniska tillsammans med Act.

Act är en samhällsförändrande trygghets/säkerhets applikation som tillsammans med din hjälp kommer att kunna bidra till ett säkrare och tryggare Sverige.

Hur fungerar Act?
Act fungerar som ett överfallslarm. Vid tryck av Act-knappen utlöser du ett larm med din GPS positionering, som skickas ut till alla Act-användare i din närhet. När du har utlöst ett Act-larm så kommer även en röst-inspelning påbörjas i din mobil för din trygghet samt för framtida möjliga rättsliga syften.

När bör Act användas?
Act är uppbyggt för att passa alla typer av otrygga situationer som antingen kan förebygga eller avbryta dessa. Även vid misstanke eller känsla av otrygghet där du exempelvis känner dig stressad, hotad, trakasserad, mobbad, förföljd, jagad, otrygg etc. är en tillräcklig anledning till att trycka på Act-larmet.

Om en Act-användare trycker på larmet i tro om att denne är i fara, men användaren sedan ångrar sig, krävs det enbart en kommentar i händelse beskrivningen vid avslutat larm.
Att lämna en kommentar efter utlöst larm i händelse beskrivningen är därför alltid obligatoriskt efter varje utlöst larm, oavsett vilken situation du befunnit dig i.

Vår vision är att bli den nya och marknadsledande trygghets-appen som alla ska kunna ta del av, riktat till alla människor från 12 år och uppåt.
Idén är att inte behöva betala utryckningskostnader, några gömda avgifter samt att kunna få tillgång till snabb hjälp av en medmänniska.

Du har tillgång att ställa in det hjälpområde du är villig att hjälpa dina medmänniskor inom. Detta område kan du justera när som helst där du vill mottaga Act-larm ifrån.
Du kan även lägga till kontakter och familj i applikationen som alltid får en notifikation när du utlöser ditt Act-larm, oavsett valt hjälpområde.

Du har tillgång till Live-Chatt i appen.
Vi försöker att svara dig så fort som möjligt vid alla tider på dygnet.
Vid utlöst Act-larm kan även de Act-användare som mottagit ditt larm ansluta sig till en gemensam gruppchatt. I gruppchatten inkluderas även du som utlöst Act-larmet.

Vid tidigare utlösta larm kommer området där larmet utlöstes vara markerat i 48 timmar efteråt på Act-kartan, i form av en röd diod. Här kan alla Act-användare läsa en beskrivning av händelsen. Självklart är den eller de som larmat i beskrivningarna anonyma.

Du kan även ta del utav dina tidigare röstinspelningar som sparats på ditt konto efter att du utlöst ett Act-larm. Dessa är anonyma för allmänheten och finns kvar på ditt konto under obegränsad tid. Du kan radera dessa inspelningar när du vill, med hjälp av ditt personnummer.

Missbrukande av Act-applikationen genom att med avsikt utlösa larm utan orsak för att exempelvis förvirra, förstöra eller försvåra Act- applikationens syfte, resulterar först i utdelad varning från Act och kan vidare leda till avstängning.

Act Sverige AB
559331-7521

How To Download Act Sweden To Install on PC Windows Mac

The APK edition of Act Sweden software is available for Android. If the app developer ACT Sweden AB has developed an EXE file for Windows and DMG for Mac, then search Act Sweden software on FileHippo or Apple App Store.

Don’t find the EXE or DMG edition of Act Sweden software? Finally, an Emulator can help you to install free or pro version of Act Sweden on PC or Mac.

What’s New on Recent Edition of Act Sweden

Conclusion of Act Sweden Uploaded by

Hope the guide and method of installing Act Sweden on PC like Windows and macOS will be super easiest for everyone. ACT Sweden AB is updating Act Sweden app gradually. So keep your eye on the WebAidLine to get the newest frequently uploaded by . And, regular visit on WebAidLine to get more apps like Act Sweden.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *